Home Engl Foru G+ Face Giải phẫu X quang sọ não

1. Các xương sọ và khớp sọ

X Quang Hop So Va Khop

Xương hộp sọ và các khớp sọ

2. Giải phẫu X quang sọ thẳng, nghiêng

X Quang So Thang

Hình ảnh giải phẫu X quang sọ thẳng
1. Xương trán        2. Xương hàm dưới        3. Xương hàm trên
4. Xương gò má        5. Hốc mắt        6. Lỗ thị        7. Khe bướm        8. Xương mũi


X Quang So Nghieng

Hình ảnh giải phẫu X quang sọ nghiêng
1. Xương trán        2. Xương hàm dưới        3. Xương hàm trên
4. Xương gò má        5. Xương bướm cánh lớn        6. Xương đỉnh
7. Xương thái dương        8. Cung gò má        9. Xương chũm        10. Xương chẩm

3. Giải phẫu X quang sọ trên tư thế chụp hố sau (Towns), Blondeau và Hirtz

X Quang So Cac Moc Giai Phau

Các mốc giải phẫu trên tư thế chụp hố sau (Towns)

X Quang So Cac Moc Giai Phau Xoang Truoc

Các mốc giải phẫu trên tư thế chụp các xoang trước (Blondeau)

X Quang So Cac Moc Giai Phau Nen So

Các mốc giải phẫu trên tư thế chụp nền sọ (Hirtz)
Xương khớp

Xem thêm


Viết bình luận