Home Engl Foru G+ Face 

Cơ chế đau

Đau là một cảm giác khó chịu và là trải nghiệm cảm xúc xuất hiện cùng lúc với sự tổn thương thực thể hay tiềm tàng của các mô tế bào, hoặc được mô tả giống như các tổn thương này (IASP).

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Khái niệm đau Bs Mai Trung Dũng 15280
Cơ sở giải phẫu sinh lý của cảm giác đau Bs Mai Trung Dũng 19509
Cơ chế kiểm soát đau Bs Mai Trung Dũng 14660
Phân loại đau theo cơ chế Bs Mai Trung Dũng 8188
Phân loại đau theo thời gian và tính chất Bs Mai Trung Dũng 6590
Phân loại đau theo khu trú Bs Mai Trung Dũng 373638
Phản ứng viêm Bs Mai Trung Dũng 8578
Lâm sàng và sinh học phản ứng viêm Bs Mai Trung Dũng 11235
Bệnh học ''ngứa'' N/A 4494

Xem thêm


Viết bình luận