Home Engl Foru G+ Face 

Lượng giá đau

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Lượng giá đau Bs Mai Trung Dũng 13003
Các thang lượng giá một chiều Bs Mai Trung Dũng 11065
Lượng giá đau bằng bảng câu hỏi McGILL PAIN Bs Mai Trung Dũng 8711
Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn Bs Mai Trung Dũng 6875
Thang hỗ trợ chẩn đoán đau LANSS Bs Mai Trung Dũng 5394
Bảng câu hỏi chẩn đoán đau thần kinh DN4 Bs Mai Trung Dũng 6105
Lượng giá đau ở trẻ em Bs Mai Trung Dũng 7191

Xem thêm


Viết bình luận