Home Engl Foru G+ Face 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu có 2 nhóm đối tượng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2782
Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu chỉ có một nhóm đối tượng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1829
Ước tính cỡ mẫu trong nghiên cứu y học TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1785
Sai sót alfa và sai sót beta trong kiểm định thống kê TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1417
Bài báo mẫu về nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1825
Nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2815
Các bài báo mẫu về nghiên cứu cắt ngang TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1990
Nghiên cứu cắt ngang TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2108
Các bài báo mẫu về nghiên cứu bệnh-chứng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1511
Nghiên cứu bệnh chứng TS. Nguyễn Ngọc Rạng 3376
Các bài báo mẫu về nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập) TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2484
Nghiên cứu đoàn hệ (thuần tập) TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2344
Các bài báo mẫu về báo cáo ca bệnh và hàng loạt ca bệnh TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1601
Cách trình bày bài báo cáo ca bệnh và hàng loạt ca bệnh TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2039
Các loại thiết kế nghiên cứu trong bệnh viện TS. Nguyễn Ngọc Rạng 2220
Các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Ngọc Rạng 1848

Xem thêm

Bài mới đăng


Viết bình luận

Đăng nhập

Bằng TK mạng xã hội:

   

Hoặc TK đã đăng ký:

Diễn đàn bảo trì