Home Engl Foru G+ Face 

Đại cương Phục hồi chức năng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đại cương tàn tật và Phục hồi chức năng Bs Mai Trung Dũng 21205
Đại cương vận động Bs Mai Trung Dũng 8552
Các hình thức vận động Bs Mai Trung Dũng 9702
Tầm vận động khớp Bs Mai Trung Dũng 25544
Tập vận động khớp vai Bs Mai Trung Dũng 20895
Tập vận động khớp khuỷu Bs Mai Trung Dũng 12183
Tập vận động khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 10560
Tập vận động các khớp bàn và ngón tay Bs Mai Trung Dũng 12929
Tập vận động khớp háng Bs Mai Trung Dũng 9955
Tập vận động khớp gối Bs Mai Trung Dũng 10585
Tập vận động khớp cổ chân và các khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 12256
Tập vận động cột sống theo chương trình Williams Bs Mai Trung Dũng 14163
Hoạt động trị liệu Bs Mai Trung Dũng 12545
Ngôn ngữ trị liệu Bs Mai Trung Dũng 9701
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng BS. Mai Trung Dũng 12010
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn vận động BS. Mai Trung Dũng 7825
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn nghe, nói BS. Mai Trung Dũng 5176
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn về nhìn BS. Mai Trung Dũng 4815
Loét do đè ép Bs Mai Trung Dũng 10029
Thương tật thứ phát và biện phòng ngừa BS. Mai Trung Dũng 6375
Tổng quan lượng giá lâm sàng Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2593
Khai thác tiền sử và bệnh sử Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 3732
Khai thác bệnh sử về các chức năng sinh hoạt Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 1999
Phân tích dáng đi Jeffrey M. Hausdorff+Neil B. Alexander 2540

Xem thêm


Viết bình luận