Home Engl Foru G+ Face 

Đại cương Phục hồi chức năng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đại cương tàn tật và Phục hồi chức năng Bs Mai Trung Dũng 21928
Đại cương vận động Bs Mai Trung Dũng 8794
Các hình thức vận động Bs Mai Trung Dũng 9934
Tầm vận động khớp Bs Mai Trung Dũng 27101
Tập vận động khớp vai Bs Mai Trung Dũng 21600
Tập vận động khớp khuỷu Bs Mai Trung Dũng 12772
Tập vận động khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 10896
Tập vận động các khớp bàn và ngón tay Bs Mai Trung Dũng 13384
Tập vận động khớp háng Bs Mai Trung Dũng 10262
Tập vận động khớp gối Bs Mai Trung Dũng 10880
Tập vận động khớp cổ chân và các khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 12836
Tập vận động cột sống theo chương trình Williams Bs Mai Trung Dũng 14757
Hoạt động trị liệu Bs Mai Trung Dũng 13111
Ngôn ngữ trị liệu Bs Mai Trung Dũng 9902
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng BS. Mai Trung Dũng 12645
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn vận động BS. Mai Trung Dũng 8184
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn nghe, nói BS. Mai Trung Dũng 5409
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn về nhìn BS. Mai Trung Dũng 4994
Loét do đè ép Bs Mai Trung Dũng 10239
Thương tật thứ phát và biện phòng ngừa BS. Mai Trung Dũng 6557
Tổng quan lượng giá lâm sàng Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2708
Khai thác tiền sử và bệnh sử Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 4038
Khai thác bệnh sử về các chức năng sinh hoạt Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2117
Phân tích dáng đi Jeffrey M. Hausdorff+Neil B. Alexander 2683

Xem thêm


Viết bình luận