Home Engl Foru G+ Face 

Đại cương Phục hồi chức năng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đại cương tàn tật và Phục hồi chức năng Bs Mai Trung Dũng 22407
Đại cương vận động Bs Mai Trung Dũng 8955
Các hình thức vận động Bs Mai Trung Dũng 10131
Tầm vận động khớp Bs Mai Trung Dũng 28282
Tập vận động khớp vai Bs Mai Trung Dũng 22108
Tập vận động khớp khuỷu Bs Mai Trung Dũng 13379
Tập vận động khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 11189
Tập vận động các khớp bàn và ngón tay Bs Mai Trung Dũng 13814
Tập vận động khớp háng Bs Mai Trung Dũng 10532
Tập vận động khớp gối Bs Mai Trung Dũng 11117
Tập vận động khớp cổ chân và các khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 13425
Tập vận động cột sống theo chương trình Williams Bs Mai Trung Dũng 15136
Hoạt động trị liệu Bs Mai Trung Dũng 13453
Ngôn ngữ trị liệu Bs Mai Trung Dũng 10064
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng BS. Mai Trung Dũng 13059
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn vận động BS. Mai Trung Dũng 8455
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn nghe, nói BS. Mai Trung Dũng 5597
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn về nhìn BS. Mai Trung Dũng 5129
Loét do đè ép Bs Mai Trung Dũng 10373
Thương tật thứ phát và biện phòng ngừa BS. Mai Trung Dũng 6690
Tổng quan lượng giá lâm sàng Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2797
Khai thác tiền sử và bệnh sử Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 4288
Khai thác bệnh sử về các chức năng sinh hoạt Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2197
Phân tích dáng đi Jeffrey M. Hausdorff+Neil B. Alexander 2796

Xem thêm

Bài mới đăng


Viết bình luận