Home Engl Foru G+ Face 

Đại cương Phục hồi chức năng

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Đại cương tàn tật và Phục hồi chức năng Bs Mai Trung Dũng 23015
Đại cương vận động Bs Mai Trung Dũng 9139
Các hình thức vận động Bs Mai Trung Dũng 10327
Tầm vận động khớp Bs Mai Trung Dũng 29735
Tập vận động khớp vai Bs Mai Trung Dũng 22700
Tập vận động khớp khuỷu Bs Mai Trung Dũng 13977
Tập vận động khớp cổ tay Bs Mai Trung Dũng 11442
Tập vận động các khớp bàn và ngón tay Bs Mai Trung Dũng 14274
Tập vận động khớp háng Bs Mai Trung Dũng 10802
Tập vận động khớp gối Bs Mai Trung Dũng 11369
Tập vận động khớp cổ chân và các khớp ngón chân Bs Mai Trung Dũng 13896
Tập vận động cột sống theo chương trình Williams Bs Mai Trung Dũng 15462
Hoạt động trị liệu Bs Mai Trung Dũng 13869
Ngôn ngữ trị liệu Bs Mai Trung Dũng 10285
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng BS. Mai Trung Dũng 13509
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn vận động BS. Mai Trung Dũng 8694
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn nghe, nói BS. Mai Trung Dũng 5756
Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn về nhìn BS. Mai Trung Dũng 5280
Loét do đè ép Bs Mai Trung Dũng 10527
Thương tật thứ phát và biện phòng ngừa BS. Mai Trung Dũng 6876
Tổng quan lượng giá lâm sàng Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2896
Khai thác tiền sử và bệnh sử Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 4603
Khai thác bệnh sử về các chức năng sinh hoạt Ibrahim A. Aksoy, John A. Freeman, Kirsten S. Paynter, Bryan K. Ganter, Rolland P. Erickson, Matthew A. Butters, and Stephen F. Noll 2269
Phân tích dáng đi Jeffrey M. Hausdorff+Neil B. Alexander 2929

Xem thêm


Viết bình luận