Home Engl Foru G+ Face 

Phong bế thần kinh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phương pháp Phong bế thần kinh Bs Mai Trung Dũng 14009
Phong bế thần kinh chẩm Arnold Bs Mai Trung Dũng 17065
Phong bế hạch sao Bs Mai Trung Dũng 10751
Phong bế thần kinh trên gai Bs Mai Trung Dũng 10740
Phong bế thần kinh liên sườn Bs Mai Trung Dũng 15113
Phong bế rễ thần kinh tủy sống ở khu vực lỗ ghép Bs Mai Trung Dũng 13430
Phong bế ngoài màng cứng Bs Mai Trung Dũng 26814
Tiêm đuôi ngựa qua hốc xương cùng Bs Mai Trung Dũng 14739
Phong bế thần kinh đùi bì ngoài Bs Mai Trung Dũng 12491
Phong bế thần kinh đùi Bs Mai Trung Dũng 10000
Phong bế thần kinh bịt Bs Mai Trung Dũng 10171
Phong bế thần kinh hông Bs Mai Trung Dũng 10345
Phong bế thần kinh chày Bs Mai Trung Dũng 8184
Phong bế thần kinh mác chung Bs Mai Trung Dũng 9720
Phong bế thần kinh hiển trong Bs Mai Trung Dũng 6657
Phong bế thần kinh bắp chân Bs Mai Trung Dũng 8433
Phong bế thần kinh mác nông Bs Mai Trung Dũng 6156
Phong bế thần kinh mác sâu Bs Mai Trung Dũng 5869
Phong bế thần kinh hiển Bs Mai Trung Dũng 5748

Xem thêm


Viết bình luận