Home Engl Foru G+ Face 

Phong bế thần kinh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phương pháp Phong bế thần kinh Bs Mai Trung Dũng 13665
Phong bế thần kinh chẩm Arnold Bs Mai Trung Dũng 16655
Phong bế hạch sao Bs Mai Trung Dũng 10507
Phong bế thần kinh trên gai Bs Mai Trung Dũng 10499
Phong bế thần kinh liên sườn Bs Mai Trung Dũng 14778
Phong bế rễ thần kinh tủy sống ở khu vực lỗ ghép Bs Mai Trung Dũng 13113
Phong bế ngoài màng cứng Bs Mai Trung Dũng 25947
Tiêm đuôi ngựa qua hốc xương cùng Bs Mai Trung Dũng 14421
Phong bế thần kinh đùi bì ngoài Bs Mai Trung Dũng 12206
Phong bế thần kinh đùi Bs Mai Trung Dũng 9843
Phong bế thần kinh bịt Bs Mai Trung Dũng 9896
Phong bế thần kinh hông Bs Mai Trung Dũng 10138
Phong bế thần kinh chày Bs Mai Trung Dũng 8055
Phong bế thần kinh mác chung Bs Mai Trung Dũng 9470
Phong bế thần kinh hiển trong Bs Mai Trung Dũng 6507
Phong bế thần kinh bắp chân Bs Mai Trung Dũng 8264
Phong bế thần kinh mác nông Bs Mai Trung Dũng 6034
Phong bế thần kinh mác sâu Bs Mai Trung Dũng 5723
Phong bế thần kinh hiển Bs Mai Trung Dũng 5630

Xem thêm


Viết bình luận