Home Engl Foru G+ Face 

Phong bế thần kinh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phương pháp Phong bế thần kinh Bs Mai Trung Dũng 14681
Phong bế thần kinh chẩm Arnold Bs Mai Trung Dũng 17856
Phong bế hạch sao Bs Mai Trung Dũng 11186
Phong bế thần kinh trên gai Bs Mai Trung Dũng 11177
Phong bế thần kinh liên sườn Bs Mai Trung Dũng 15621
Phong bế rễ thần kinh tủy sống ở khu vực lỗ ghép Bs Mai Trung Dũng 13963
Phong bế ngoài màng cứng Bs Mai Trung Dũng 28236
Tiêm đuôi ngựa qua hốc xương cùng Bs Mai Trung Dũng 15291
Phong bế thần kinh đùi bì ngoài Bs Mai Trung Dũng 13001
Phong bế thần kinh đùi Bs Mai Trung Dũng 10325
Phong bế thần kinh bịt Bs Mai Trung Dũng 10626
Phong bế thần kinh hông Bs Mai Trung Dũng 10718
Phong bế thần kinh chày Bs Mai Trung Dũng 8456
Phong bế thần kinh mác chung Bs Mai Trung Dũng 10190
Phong bế thần kinh hiển trong Bs Mai Trung Dũng 6995
Phong bế thần kinh bắp chân Bs Mai Trung Dũng 8735
Phong bế thần kinh mác nông Bs Mai Trung Dũng 6420
Phong bế thần kinh mác sâu Bs Mai Trung Dũng 6133
Phong bế thần kinh hiển Bs Mai Trung Dũng 5999

Xem thêm


Viết bình luận