Home Engl Foru G+ Face 

Phong bế thần kinh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Phương pháp Phong bế thần kinh Bs Mai Trung Dũng 14364
Phong bế thần kinh chẩm Arnold Bs Mai Trung Dũng 17478
Phong bế hạch sao Bs Mai Trung Dũng 10991
Phong bế thần kinh trên gai Bs Mai Trung Dũng 10960
Phong bế thần kinh liên sườn Bs Mai Trung Dũng 15385
Phong bế rễ thần kinh tủy sống ở khu vực lỗ ghép Bs Mai Trung Dũng 13713
Phong bế ngoài màng cứng Bs Mai Trung Dũng 27540
Tiêm đuôi ngựa qua hốc xương cùng Bs Mai Trung Dũng 15023
Phong bế thần kinh đùi bì ngoài Bs Mai Trung Dũng 12728
Phong bế thần kinh đùi Bs Mai Trung Dũng 10163
Phong bế thần kinh bịt Bs Mai Trung Dũng 10407
Phong bế thần kinh hông Bs Mai Trung Dũng 10535
Phong bế thần kinh chày Bs Mai Trung Dũng 8322
Phong bế thần kinh mác chung Bs Mai Trung Dũng 9970
Phong bế thần kinh hiển trong Bs Mai Trung Dũng 6822
Phong bế thần kinh bắp chân Bs Mai Trung Dũng 8590
Phong bế thần kinh mác nông Bs Mai Trung Dũng 6288
Phong bế thần kinh mác sâu Bs Mai Trung Dũng 6008
Phong bế thần kinh hiển Bs Mai Trung Dũng 5870

Xem thêm

Bài mới đăng


Viết bình luận