Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng bệnh phế và đại trường

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng phế khí hư Bs Mai Trung Dũng 8994
Chứng phế âm hư Bs Mai Trung Dũng 11840
Chứng phong hàn thúc phế Bs Mai Trung Dũng 9315
Chứng hàn tà xâm vào phế Bs Mai Trung Dũng 6656
Chứng phong nhiệt phạm phế Bs Mai Trung Dũng 10700
Chứng nhiệt tà úng phế Bs Mai Trung Dũng 4810
Chứng táo tà phạm phế Bs Mai Trung Dũng 4810
Chứng đại trường thấp nhiệt Bs Mai Trung Dũng 8441
Chứng đại trường hư hàn Bs Mai Trung Dũng 375128
Chứng đại trường thiếu dịch Bs Mai Trung Dũng 4230

Xem thêm

Bài mới đăng


Viết bình luận