Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng bệnh phế và đại trường

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng phế khí hư Bs Mai Trung Dũng 8779
Chứng phế âm hư Bs Mai Trung Dũng 11325
Chứng phong hàn thúc phế Bs Mai Trung Dũng 9063
Chứng hàn tà xâm vào phế Bs Mai Trung Dũng 6473
Chứng phong nhiệt phạm phế Bs Mai Trung Dũng 10148
Chứng nhiệt tà úng phế Bs Mai Trung Dũng 4606
Chứng táo tà phạm phế Bs Mai Trung Dũng 4625
Chứng đại trường thấp nhiệt Bs Mai Trung Dũng 8110
Chứng đại trường hư hàn Bs Mai Trung Dũng 374814
Chứng đại trường thiếu dịch Bs Mai Trung Dũng 4067

Xem thêm


Viết bình luận