Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng bệnh tỳ vị

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tỳ khí hư Bs Mai Trung Dũng 13223
Chứng tỳ khí hạ hãm Bs Mai Trung Dũng 8787
Chứng tỳ không thống huyết Bs Mai Trung Dũng 7413
Chứng tỳ dương hư Bs Mai Trung Dũng 12264
Chứng tỳ vị thấp nhiệt Bs Mai Trung Dũng 16459
Chứng vị hàn Bs Mai Trung Dũng 6982
Chứng vị âm hư Bs Mai Trung Dũng 9545
Chứng tỳ âm hư Bs Mai Trung Dũng 9048
Chứng thực trệ vị quản Bs Mai Trung Dũng 4719
Chứng huyết ứ vị quản Bs Mai Trung Dũng 4057

Xem thêm


Viết bình luận