Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng bệnh tỳ vị

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tỳ khí hư Bs Mai Trung Dũng 13742
Chứng tỳ khí hạ hãm Bs Mai Trung Dũng 9054
Chứng tỳ không thống huyết Bs Mai Trung Dũng 7666
Chứng tỳ dương hư Bs Mai Trung Dũng 12625
Chứng tỳ vị thấp nhiệt Bs Mai Trung Dũng 17007
Chứng vị hàn Bs Mai Trung Dũng 7213
Chứng vị âm hư Bs Mai Trung Dũng 9863
Chứng tỳ âm hư Bs Mai Trung Dũng 9301
Chứng thực trệ vị quản Bs Mai Trung Dũng 4875
Chứng huyết ứ vị quản Bs Mai Trung Dũng 4148

Xem thêm


Viết bình luận