Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng tạng phủ kiêm bệnh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tâm tỳ lưỡng hư Bs Mai Trung Dũng 14596
Chứng tâm can huyết hư Bs Mai Trung Dũng 9540
Chứng tâm thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 11509
Chứng tâm thận bất giao Bs Mai Trung Dũng 16765
Chứng tỳ phế khí hư Bs Mai Trung Dũng 10885
Chứng can hỏa phạm phế Bs Mai Trung Dũng 8555
Chứng phế thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 13439
Chứng tỳ thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 23438
Chứng can tỳ bất điều Bs Mai Trung Dũng 10597
Chứng can vị bất hòa Bs Mai Trung Dũng 11279
Chứng can thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 27885

Xem thêm


Viết bình luận