Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng tạng phủ kiêm bệnh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tâm tỳ lưỡng hư Bs Mai Trung Dũng 13384
Chứng tâm can huyết hư Bs Mai Trung Dũng 9022
Chứng tâm thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 10915
Chứng tâm thận bất giao Bs Mai Trung Dũng 15692
Chứng tỳ phế khí hư Bs Mai Trung Dũng 10159
Chứng can hỏa phạm phế Bs Mai Trung Dũng 8056
Chứng phế thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 12615
Chứng tỳ thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 21480
Chứng can tỳ bất điều Bs Mai Trung Dũng 9910
Chứng can vị bất hòa Bs Mai Trung Dũng 10539
Chứng can thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 25461

Xem thêm


Viết bình luận