Home Engl Foru G+ Face 

Hội chứng tạng phủ kiêm bệnh

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tâm tỳ lưỡng hư Bs Mai Trung Dũng 13814
Chứng tâm can huyết hư Bs Mai Trung Dũng 9217
Chứng tâm thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 11128
Chứng tâm thận bất giao Bs Mai Trung Dũng 16091
Chứng tỳ phế khí hư Bs Mai Trung Dũng 10455
Chứng can hỏa phạm phế Bs Mai Trung Dũng 8239
Chứng phế thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 12956
Chứng tỳ thận dương hư Bs Mai Trung Dũng 22180
Chứng can tỳ bất điều Bs Mai Trung Dũng 10166
Chứng can vị bất hòa Bs Mai Trung Dũng 10835
Chứng can thận âm hư Bs Mai Trung Dũng 26405

Xem thêm


Viết bình luận