Home Engl Foru G+ Face 

Tý chứng

Theo YHCT “bất thông tắc thống” nghĩa là đau là do khí huyết không lưu thông, bị ngừng trệ gây ra. Do đó phép chữa của YHCT là thông tắc các kinh mạch.

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tý Bs Mai Trung Dũng 13887
Hàn tý Bs Mai Trung Dũng 4763
Thấp tý Bs Mai Trung Dũng 8210
Phong tý Bs Mai Trung Dũng 6690
Nhiệt tý Bs Mai Trung Dũng 5497
Tý chứng kèm hư chứng Bs Mai Trung Dũng 7776

Xem thêm


Viết bình luận