Home Engl Foru G+ Face 

Tý chứng

Theo YHCT “bất thông tắc thống” nghĩa là đau là do khí huyết không lưu thông, bị ngừng trệ gây ra. Do đó phép chữa của YHCT là thông tắc các kinh mạch.

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tý Bs Mai Trung Dũng 12924
Hàn tý Bs Mai Trung Dũng 4498
Thấp tý Bs Mai Trung Dũng 7851
Phong tý Bs Mai Trung Dũng 6376
Nhiệt tý Bs Mai Trung Dũng 5160
Tý chứng kèm hư chứng Bs Mai Trung Dũng 7343

Xem thêm


Viết bình luận