Home Engl Foru G+ Face 

Tý chứng

Theo YHCT “bất thông tắc thống” nghĩa là đau là do khí huyết không lưu thông, bị ngừng trệ gây ra. Do đó phép chữa của YHCT là thông tắc các kinh mạch.

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chứng tý Bs Mai Trung Dũng 12426
Hàn tý Bs Mai Trung Dũng 4379
Thấp tý Bs Mai Trung Dũng 7621
Phong tý Bs Mai Trung Dũng 6186
Nhiệt tý Bs Mai Trung Dũng 5000
Tý chứng kèm hư chứng Bs Mai Trung Dũng 7124

Xem thêm


Viết bình luận