Hình ảnh MRI chấn thương khớp vai

7. Tổn thương khớp cùng-đòn (Acromioclavicular joint)

– Loại I: dãn, rách không hoàn toàn bao khớp. Thường có rộng khe khớp 1-1.5cm, rộng khoảng quạ-đòn 25-50%.

– Loại II: rách hoàn toàn bao khớp, nhưng dây chằng quạ-đòn bình thường. Thường có rộng khe khớp trên 1.5cm, khoảng quạ-đòn trên 50%.

– Loại III: tổn thương cả bao khớp và dây chằng quạ-đòn.

Hình ảnh MRI chấn thương khớp vai

Có thể bạn quan tâm

    Bài viết của: Điều Trị Đau Clinic
    Biên tập: BS Mai Trung Dũng | Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học y Hà hội - 2015) | Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Quân y 354 | Uỷ viên BCHTW Hội Phục hồi chức năng Việt Nam
    2871 bài viết