Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn

THANG LƯỢNG GIÁ ĐAU ĐA CHIỀU: Bảng câu hỏi McGill Pain rút gọn  (SF-MPQ: Short-form MPQ, Meljack – 1987).

1/ Chỉ số đánh giá đau (Pain Rating Index – PRI):  

Các từ sau đây mô tả đau thông thường. Hãy đánh dấu lựa chọn (x) vào cột mà bạn thấy mức độ đau của mình phù hợp.

Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn

2/ Mức độ đau hiện tại (PPI – Present Pain Intensity): Dựa vào thang nhìn (Visual Analog Scale – VAS), bằng cách đánh dấu vào đoạn thẳng dưới đây theo mức độ đau của bạn:

Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn

3/ Đánh giá cường độ đau tổng quát: bằng cách đánh dấu chọn (X ) vào cột thích hợp:

 Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn

4/ Cho điểm: 

Bảng câu hỏi McGILL PAIN rút gọn

Có thể bạn quan tâm

Bài viết của: Phòng khám Cột sống
Phòng khám Cột sống | 589 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | Phụ trách chuyên môn: BS Mai Trung Dũng | Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học y Hà hội - 2015) |Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Quân y 354 |Uỷ viên BCHTW Hội Phục hồi chức năng Việt Nam
1448 bài viết