TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

 1. Bùi Quang Tuyển - Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống – NXB Y học, Hà nội, 2010.
 2. Cục quân y - Tài liệu lớp tập huấn cán bộ chuyên ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, năm 2003.
 3. Dương Xuân Đạm - Vật lý trị liệu đại cương-Nguyên lý và thực hành - NXB Văn hóa thông tin, Hà nội, 2004.
 4. Đặng Ngọc Hùng - Giãn tĩnh mạch da chi dưới, (Bệnh học ngoại, Tập 1) - Học viện quân y, 1989, Tr121.
 5. Đặng Ngọc Hùng - Viêm tắc động mạch, (Bệnh học ngoại, Tập 1) - Học viện quân y, 1989, Tr127.
 6. Học viện quân y - Bài giảng bệnh học nội khoa sau đại học - Tập 1, 2. Hà nội, 1991.
 7. Học viện quân y - Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng-Giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học - NXB Quân đội nhân dân, Hà nội, 2004.
 8. Hội Phục hồi chức năng Việt Nam - Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng - NXB Y học, Hà Nội, 1995.
 9. Hồ Hữu Lương - Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm - NXB Y học, Hà nội, 2001.
 10. Hồ Hữu Lương - Đau dây thần kinh V, (Lâm sàng thần kinh-dùng cho cao học, sau đại học) - Học viện quân y, 1994, Tr137.
 11. Hồ Hữu Lương - Khám lâm sàng, triệu chứng và hội chứng thần kinh - Học viện quân y, 1989.
 12. Hồ Hữu Lương - Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm - NXB Y học, Hà nội, 2006.
 13. Joel A. DeLisa and Bruce M.Gans - Rehabilitation Medicine: Principles and Practice, Chapter 23 - Lippincott-Raven Pulishers, Philadelphia, 1998.
 14. Khoa chống đau, Trung tâm cấp cứu Trưng vương & Viện chống đau UPSA Pháp - Đau và nhân viên y tế - NXB Mũi Cà mau, 2001.
 15. Nguyễn Quang Long - Bong gân, (Bách khoa thư bệnh học Tập 2) - Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Hà nội 1994, Tr141.
 16. Nguyễn Tài Thu - Châm cứu chữa bệnh - Viện Châm cứu trung ương, Hà nội, 1984. 
 17. Nguyễn Văn Thông - Phương pháp nắn chỉnh cột sống trong điều trị hội chứng thắt lưng hông do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng - Tạp chí y học thực hành, Số 4, 1992.
 18. Nguyễn Xuân Thản - Migraine, (Lâm sàng thần kinh-dùng cho cao học, sau đại học) - Học viện quân y, 1994, Tr 290.
 19. Phạm Gia Cường - Đau - NXB Y học, Hà nội, 2005.
 20. Phạm Thiệp, Vũ Ngọc Thúy, Nguyễn Hữu Lộc - Thuốc biệt dược và cách sử dụng - NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà nội, 1992.
 21. Rene Caillet, biên dịch Lê Vinh - Đau cổ và đau tay - NXB Y học, Hà nội, 2002.
 22. Rene Caillet, biên dịch Lê Vinh - Đau vai-Các bệnh về khớp và cơ vai - NXB Y học, Hà nội, 2001.
 23. Rene Caillet - Low back pain syndrome - Califonia, 1980.
 24. Rensis Likert - A Technique for the Measurement of Attitudes - New York (1932): McGraw-Hill.
 25. Ronald Melzack - The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods - Pain 1975.
 26. Ronald Melzack - The short-form McGill Pain Questionnaire - Pain 1987.
 27. Ronald Melzack, Wall PD - Pain mechanisms: a new theory - Science, 1965.
 28. Trần Ngọc Ân, Phạm Khuê - Bệnh khớp - NXB Y học, Hà nội, 1980.
 29. Trường Đại học y Hà nội, Bộ môn Dược lý - Dược lý học, NXB Y học, Hà nội, 1998.
 30. Trường Đại học y Hà nội, Bộ môn Giải phẫu - Giải phẫu người Tập 1,2, NXB Y học, Hà nội, 2004.
 31. Trường Đại học y Hà nội, Bộ môn Y học dân tộc - Bài giảng y học dân tộc - Tập 1,2, NXB Y học, Hà nội, 1987.
 32. Trường Đại học y Hà nội, Các bộ môn nội - Bài giảng bệnh học nội khoa - Tập 2, NXB Y học, Hà Nội, 1996. 
 33. Viện Đông y - Châm cứu học - NHB Y học, Hà nội, 1984.
 34. Vũ Quang Bích - Phòng và chữa các chứng bệnh đau lưng - NXB y học, Hà nội, 2001.
 35. Wong DL et al (eds) - Nursing Care of Infants and Children, 6th edition - St Louis, Mosby-Year Book, 1999.
 36. Một số website: suckhoedoisong.vn, webmd.com, wikipedia.org, iasp-pain.org, pain.com, jpain.com…