Nghiên cứu tổn thương rễ thần kinh trên bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ bằng điện cơ đồ

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả 1 số đặc điểm trên lâm sàng và trên điện cơ đồ ở bệnh lý thoái hoá cột sống cổ.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 40 bệnh nhân có hình ảnh học xác định bệnh lý thoái hóa cột sống cổ.

Kết quả: Triệu chứng cảm giác có tỉ lệ bất thường cao hơn triệu chứng vận động. Và triệu chứng yếu cơ thuộc rễ C8-T1 khó phát hiện khi thăm khám. Có sự phù hợp với tỉ lệ cao (94,7%) giữa triệu chứng lâm sàng và điện cơ trong xác định rễ tổn thương. Điện cơ có thể phát hiện các rễ cổ bị tổn thương mà không biểu hiện trên lâm sàng. Không có sự khác nhau về thời gian kéo dài triệu chứng của 2 nhóm có và không sóng tự phát (p = 0,55). Triệu chứng bất thường khi khám lâm sàng sẽ giúp cho định hướng chính xác rễ thần kinh bị tổn thương trên điện cơ. Trong đó triệu chứng cảm giác có giá trị định hướng tốt hơn.

Kết luận: triệu chứng lâm sàng và điện cơ đồ có tỉ lệ phù hợp cao trong việc xác định rễ thần kinh bị tổn thương.

>> Xem toàn văn

Nguồn Thankinh.org

Có thể bạn quan tâm

Bài viết của: Phòng khám Cột sống
Phòng khám Cột sống | 589 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội | Phụ trách chuyên môn: BS Mai Trung Dũng | Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học y Hà hội - 2015) |Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Quân y 354 |Uỷ viên BCHTW Hội Phục hồi chức năng Việt Nam
1448 bài viết