fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Đại cương Phục hồi chức năng

Đại cương vận động

I. Các yếu tố tham gia quá trình vận động. 1. Thần kinh vận động. – Trung khu vận động trên vỏ não: nằm ở vùng trước rãnh Rolando, điều khiển vận động chủ động, các neuron thần kinh từ vùng này cho các sợi trụ đi xuống tạo thành các bó tháp. Tại hành […]

Thương tật thứ phát và biện phòng ngừa

1. Khái niệm: Thương tật thứ phát là các khiếm khuyết xảy ra sau một bệnh khác, người bệnh phải nằm lâu, bất động hoặc thiếu chăm sóc, chăm sóc không đúng cách. Các thương tật thứ phát có thế là: teo cơ, co rút cơ, cứng khớp, loãng xương, nhiễm trùng, hoặc loét do […]

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

1. Định nghĩa: Phục hồi chức năng (PHCN) bao gồm các biện pháp y học, kinh tế – xã hội, giáo dục và các kỹ thuật phục hồi làm giảm tối đa tác động của giảm chức năng và tàn tật, đảm bảo cho người tàn tật hội nhập và tái hội nhập xã hội, […]

Đại cương tàn tật và Phục hồi chức năng

I. Tàn tật. 1. Định nghĩa. – Tàn tật là tình trạng người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận hay chức năng cơ thể gây cản trở người đó thực hiện vai trò của mình trong cộng đồng, phải phụ thuộc một phần hay hoàn toàn vào người khác để có thể tồn […]

DMCA.com Protection Status