fbpx
Viện điện tử

Chuyên mục: Đại cương Phục hồi chức năng

Phân tích dáng đi

(ĐTĐ) – Những mô tả sau đây về động học và động lực học trong mặt phẳng đứng dọc là dựa vào những dữ liệu thu thập được ở Phòng thí nghiệm Dáng đi Bệnh viện Phục hồi chức năng Spaulding (H.3) và tương tự với động lực học và động học được báo cáo […]

Khai thác bệnh sử về các chức năng sinh hoạt

English >> Lượng giá chức năng cho bệnh mãn tính chỉ ra sự mất chức năng của bệnh nhân. Thông qua bệnh sử chức năng, các bác sĩ có thể đưa ra nhận định về khả năng phục hồi của bệnh là hoàn toàn hay không. Bệnh sử chức năng được các bác sĩ xem […]

Khai thác tiền sử và bệnh sử

English >> Thông thường, các thông tin về tiền sử, bệnh sử của bệnh nhân được thông qua việc phỏng vấn. Với những bệnh nhân bị rối loạn chức năng giao tiếp hay chậm phát triển trí tuệ, thông tin phải được lấy từ những người thân đi cùng. Những thành viên trong gia đình […]

Tổng quan lượng giá lâm sàng

English >> Cũng như với các ngành y học khác, nền tảng của y học phục hồi là lượng giá bệnh nhân một cách tỉ mỉ và thích hợp. Can thiệp điều trị phải dựa trên sự lượng giá bệnh nhân đó. Tình trạng khuyết tật không thể tách biệt với các vấn đề y […]

DMCA.com Protection Status