Phụ kiện máy vật lý trị liệu Bộ Quốc phòng

Showing 1–12 of 42 results

Phụ kiện và vật tư tiêu hao cho máy vật lý trị liệu đa năng, Bộ Quốc phòng

Phụ kiện máy vật lý trị liệu Bộ Quốc phòng

Thảo Dược Ngâm Chân DoctorHome (1 túi 10 gói)

140,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Cốt Hổ Sơn – Gel xoa đặc trị

80,000
150,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung ngực (1 đôi)

670,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung bàn tay loại nhỏ (1 đôi)

650,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Điện cực xung dẻo nhỏ (1 cặp 4x6cm)

90,000
90,000

Phụ kiện máy HG8-13

Tấm thảo dược máy Wonder MF5-08

90,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Gel siêu âm

75,000
55,000
140,000