Hiển thị tất cả 4 kết quả

-3%

Viện Điện tử (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ QS - Bộ QP)

[GoldLife GL16] Máy vật lý trị liệu đa năng GoldLife GL-16

4,900,000 4,750,000
-4%

Hỗ trợ cơ xương khớp chi dưới

[MPT8-12] Máy vật lý trị liệu đa năng MPT8-12

3,900,000 3,750,000
-5%

Hỗ trợ cơ xương khớp chi dưới

[Wonder MF508] Máy vật lý trị liệu WONDER MF5-08

2,750,000 2,600,000
-4%

Hỗ trợ cơ xương khớp chi dưới

[Wonder MF508N] Máy vật lý trị liệu Wonder MF5-08N

3,750,000 3,600,000