Phụ kiện và vật tư tiêu hao khác

Showing all 11 results

Phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm máy và thiết bị trợ giúp

Phụ kiện máy HG8-13

Tấm thảo dược máy Wonder MF5-08

90,000
55,000

Phụ kiện máy điện xung trung tần Đông Á

Xe đẩy giá để máy 3 tầng

480,000

Phụ kiện máy DoctorHome DH14

Dây nguồn máy Vật lý trị liệu BQP

50,000

Phụ kiện máy điện xung trung tần Đông Á

Tấm xung to máy trung tần Đông Á (1 cặp)

500,000

Phụ kiện máy HG8-13

Điện cực nhiệt máy Wonder

150,000

Phụ kiện máy điện xung trung tần Đông Á

Tấm xung nhỏ máy trung tần Đông Á (1 cặp)

350,000