Kali Bromua 50mg – dùng pha dung dịch điện phân KBr 5%

110,000

Kbr
Kali Bromua 50mg – dùng pha dung dịch điện phân KBr 5%

110,000

Đã bán: 0