Viện điện tử

Tag Archives: bảo hiểm thầy thuốc

Y, bác sĩ sẽ được bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh

(ĐTĐ) – Ngày 14/11/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ được áp dụng đối với các trường hợp tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do […]

DMCA.com Protection Status