fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Basedow

Bướu giáp độc đa nhân – BSNT

Bướu giáp độc đa nhân là bướu giáp không đồng nhất bên cạnh tổ chức lành mạnh thường phối hợp với nhiều cấu trúc tự động gây tăng hoạt giáp như u tuyến độc. BƯỚU GIÁP ĐỘC ĐA NHÂN (Goitre multihétéronodulaire toxique, toxic multinodular goiter) I. ĐẠI CƯƠNG Bướu giáp độc đa nhân là bướu […]

Bướu giáp đơn thuần – BSNT

Bệnh thường kín đáo, không có triệu chứng cơ năng. Bướu giáp có thể do người bệnh hoặc người xung quanh phát hiện, hoặc được phát hiện khi khám sức khỏe tổng quát. BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN I. ĐẠI CƯƠNG Bệnh được mô tả 2700 năm trước Công nguyên ở Trung Quốc. Bướu giáp đơn […]

DMCA.com Protection Status