Tag Archives: bất thông tắc thống

Thông tắc bất thống

(ĐTĐ) – Thầy lang y học cổ truyền nào chắc chắn cũng nằm lòng câu “thông tắc bất thống, thống tắc bất thông”. Hễ khí huyết vận hành hanh thông thì không đau, còn đã đau thì phải có nơi nào đó trong cơ thể bị tắt nghẽn.   Dưới lăng kính khoa học thực […]

Bất thông tắc thống!

(ĐTĐ) – Với phận má hồng, đau bụng kinh là chuyện hầu như đời thường cho dù đó là nỗi khổ đến hẹn lại lên. Nhưng đau bụng đến độ có khi ngất xỉu thì không thể xem như bình thường. Theo kết quả thống kê của các hãng BHYT ở châu Âu, không dưới […]