Tag Archives: biểu tượng của ngành Y

Rắn – biểu tượng của ngành Y – truyền thuyết và thực tại

(ĐTĐ) – Nhiều người thắc mắc, tại sao biểu tượng trong ngành Y – dược lại là con rắn mà không phải là con vật hay thực thể khác? Khi thì thấy hai con, lúc lại một con rắn quấn quanh một cây gậy, có khi thì cái ly hoặc cốc (hay gặp trong ngành […]