Tag Archives: Bọ cạp

Bọ cạp trị trúng phong

(ĐTĐ) – Bọ cạp còn có tên là toàn yết, yết tử, toàn trùng, yết vĩ. Tên khoa học: Buthus ps., họ bọ cạp (Buthidae). Nếu dùng cả con bọ cạp làm thuốc gọi là toàn yết, nếu chỉ phần đuôi thì gọi là yết vĩ.   Thành phần hóa học: Ngoài protid, lipid, acid […]