Tag Archives: Bơm hút mỡ

Bơm hút mỡ tự thân làm đẹp – Lợi ích và nguy cơ

(ĐTĐ) – Mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống con người đều luôn hàm chứa những nguy cơ, tiềm ẩn những rủi ro. Điều quan trọng là luôn biết cảnh giác ngăn ngừa và thái độ, cách thức xử lý đúng đắn khi có tai biến xảy ra. Trong lĩnh vực y khoa nói […]