Tag Archives: chẩn đoán viêm khớp

Chất chỉ điểm chẩn đoán viêm khớp

(ĐTĐ) – Gần đây, một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Missouri (Hoa Kỳ) đã công bố một số chất chỉ điểm dùng để chẩn đoán viêm khớp. Những hợp chất này được công bố trên tạp chí khoa học Phẫu thuật gối đã gây sự thu hút không chỉ […]