Tag Archives: chỉnh hình bàn chân

Chỉnh hình đa biến dạng bàn chân

(ĐTĐ) – Rất nhiều kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật chi dưới đã được đào tạo, chuyển giao, phát triển trong suốt quá trình 10 năm hợp tác giữa các bác sĩ BV Việt Đức với viện Phẫu thuật hàn lâm cổ bàn chân Hoa Kỳ.   Sang Việt Nam lần này, các chuyên […]