Tag Archives: chua me

Cây chua me đất chữa bong gân

(ĐTĐ) – Dùng chua me đất hoa vàng 1 nắm to, chưng nóng dùng xoa bóp vào nơi sưng đau. Chua me đất là cây mọc hoang khắp mọi miền nước ta. Có ba loại là chua me núi hoa trắng vân hồng, chua me hoa hồng và chua me đất hoa vàng. Trong đó, […]