Tag Archives: Chymotrypsin

Chymotrypsin tôi có rất ít tác dụng phụ

(ĐTĐ) – Chymotrypsin tôi là một enzym thủy phân protein được điều chế ở trạng thái tinh khiết từ tuyến tụy của họ bò. Sau đó, tôi được đông khô trước khi đóng gói. Tôi có tính chất chống viêm giúp đẩy nhanh sự tiêu tan các chỗ phù viêm cũng như các bọc máu […]