Tag Archives: Đau Căn nguyên thần kinh

Năm toàn cầu 2014-2015 chống Đau Căn nguyên thần kinh

Thư từ Chủ tịch IASP English >> Thân mến gửi các hội viên và cộng tác viên IASP, Tôi vui mừng thông báo cho các bạn chiến dịch Năm toàn cầu chống Đau căn nguyên thần kinh 2014-2015 bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014. Đau căn nguyên Thần kinh là […]