Tag Archives: đau do căn nguyên thần kinh

Phương pháp giảm đau do căn nguyên thần kinh

(ĐTĐ) – Khác với đau thụ thể (nociceptive pain) – đau xuất phát từ các thụ cảm thể ở mô thì đau do căn nguyên thần kinh (neuropathic pain) là đau được khởi phát hay gây ra bởi một tổn thương ban đầu hoặc rối loạn chức năng hệ thần kinh.   Ðặc điểm của […]