Tag Archives: đau khi kinh nguyệt

Tránh đấm lưng trong thời kỳ kinh nguyệt

(ĐTĐ) – Năm nay tôi 24 tuổi, mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt thường bị đau lưng rất khó chịu. Tôi thường nhờ người đấm lưng cho đỡ mỏi và đem lại cảm giác dễ chịu. Nhưng nghe nói như thế không tốt cho sức khỏe. Xin quý báo giải thích? (Vũ Thị Hoa – […]