Tag Archives: đau nội tạng

Chiến dịch Năm toàn cầu chống lại Đau nội tạng 2012-2013

(ĐTĐ) – Chiến dịch Năm toàn cầu chống đau năm nay sẽ tập trung vào chứng đau nội tạng, một kiểu đau rất thường gặp nhưng ít được quan tâm điều trị đúng mức. Chiến dịch bắt đầu từ 15/10/2012 và kéo dài đến tháng 10 năm sau. Điều trị đau .com trân trọng giới […]