Tag Archives: hoch thi

Thuốc tăng trí nhớ lúc học thi: Cẩn thận rước họa vào thân!

(ĐTĐ) – Trong học thi, thần kinh kích thích đến ngưỡng cần thiết để hoạt động, khi hoạt động đến một mức nào đó thì chuyển sang ức chế cũng ở ngưỡng cần thiết để bảo vệ, thư giãn nhằm được phục hồi. Khi dùng thuốc làm xáo trộn quá trình này sẽ có hại. […]