Tag Archives: hội chứng đường hầm cổ tay

Bạn biết gì về hội chứng đường hầm cổ tay?

(ĐTĐ) – Hội chứng đường hầm cổ tay được xếp vào nhóm bệnh cạnh khớp (pathologie juxta-articulaire). Đường hầm cổ tay nghĩa là trong ống cổ tay có dây thần kinh giữa chi phối mặt ngoài gan bàn tay (trong ống Guyon có thần kinh trụ chi phối mặt trong gan bàn tay), vì một […]