Viện điện tử

Tag Archives: Hội Chứng Tự Kỷ Ở Trẻ Em

Cấy Chỉ Điều Trị Hội Chứng Tự Kỷ Ở Trẻ Em

1. ĐẠI CƯƠNG: Tự kỷ là một dạng bệnh trong nhóm rối loạn phát triển lan tỏa ảnh hưởng đến nhiều mặt của sự phát triển nhưng nhiều nhất là về kỹ năng giao tiếp, quan hệ xã hội và các hành vi bất thường.

DMCA.com Protection Status