fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Huyệt vần T

Tất Dương Quan

Tên Huyệt: Huyệt ở phía ngoài (dương) khớp (quan) đầu gối, trị các bệnh ở khớp gối, vì vậy gọi là Tất Dương Quan (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Âm Lăng, Hàn Phu?, Quan Dương, Quan Lăng, Dương Quan, Tam Dương Quan. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: Huyệt thứ 33 của kinh […]

Thiên Dung

Tên Huyệt: Thiên chỉ vùng đầu; Dung = dung nhan. Người xưa khi trang điểm thường chú ý đến vòng đeo tai. Huyệt có tác dụng trị tai ù, tai điếc, vì vậy gọi là Thiên Dung (Trung Y Cương Mục). Xuất Xứ: Thiên ‘Bản Du’ (Lkhu.2). Đặc Tính: + Huyệt thứ 17 của kinh […]

DMCA.com Protection Status