fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: khó khăn nghe nói

Nguyên tắc chung PHCN cho người có khó khăn nghe, nói

Tàn tật là tình trạng người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận hay chức năng cơ thể gây cản trở người đó thực hiện vai trò của mình trong cộng đồng, phải phụ thuộc một phần hay hoàn toàn vào người khác để có thể tồn tại được. Tỷ lệ tàn tật trên […]

DMCA.com Protection Status