Viện điện tử

Tag Archives: khớp Spiron

Kỹ thuật mới: Thay khớp háng bằng khớp Spiron cán ngắn

(ĐTĐ) – Ngày nay trước tình trạng gia tăng các yếu tố nguy cơ như nghiện rượu, nghiện thuốc lá, lạm dụng thuốc, yếu tố chấn thương…, cùng với sự phát triển về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, cộng với sự am hiểu của nhân viên y tế, của bệnh nhân về các bệnh […]

Kỹ thuật thay khớp háng Spiron

I. Đặt vấn đề. Ngày nay trước tình trạng gia tăng các yếu tố nguy cơ như nghiện rượu, nghiện thuốc lá, lạm dụng thuốc, yếu tố chấn thương…. Cùng với sự phát triển về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, cộng với sự am hiểu của nhân viên y tế, của bệnh nhân về […]

DMCA.com Protection Status