Tag Archives: lạm dụng công nghệ

Đổ bệnh vì lạm dụng công nghệ

(ĐTĐ) – Ngoài công dụng tạo cuộc sống dễ dàng hơn cho nhiều người, máy tính và điện thoại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu con người quá lạm dụng.   Các chấn thương có liên quan đến công nghệ khá đa dạng: từ đau cổ, vai đến những tai nạn chết người. […]