Tag Archives: mất trí

Máy phục hồi trí nhớ: Tại sao không ?

(ĐTĐ) – Chấn thương, bệnh tật có thể dẫn đến mất trí nhớ. Làm cách nào để phục hồi trí nhớ là khao khát của người bệnh và cũng là mục tiêu thôi thúc các nhà khoa học.   Chấn thương, bệnh tật có thể dẫn đến mất trí nhớ. Làm cách nào để phục […]