Không có ảnh

Ngất do hạ canxi máu

01/04/2012 MrBean

(ĐTĐ) – Hạ canxi dẫn đến ngất là do thể chất người bệnh thiếu canxi trong máu. Bản thân việc ngất này không nguy hiểm […]

Chuyên mục con