Tag Archives: nước

Cách giữ cơ thể đủ nước

(ĐTĐ) – Bạn có biết rằng nước chiếm hơn nửa trọng lượng cơ thể của bạn?  Cơ thể bạn phụ thuộc vào nước để tồn tại. Bạn có biết rằng nước chiếm hơn nửa trọng lượng cơ thể của bạn? Tất cả tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể bạn đều cần nước […]