Tag Archives: nước mắt

Những tác dụng của giọt nước mắt

(ĐTĐ) – Nghiên cứu về bản chất nước mắt, các nhà khoa học cho biết, các thành phần của nước mắt khi cảm động khác với nước mắt khi ta bị bụi bẩn! Khi cảm động, nước mắt làm ta đau lòng trong khi bị bụi, ta chỉ thấy ướt má… Sự khác biệt là […]