fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Quan Lăng

Tất Dương Quan

Tên Huyệt: Huyệt ở phía ngoài (dương) khớp (quan) đầu gối, trị các bệnh ở khớp gối, vì vậy gọi là Tất Dương Quan (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Âm Lăng, Hàn Phu?, Quan Dương, Quan Lăng, Dương Quan, Tam Dương Quan. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: Huyệt thứ 33 của kinh […]

DMCA.com Protection Status