Tag Archives: (RLS)

Hội chứng chân không yên (RLS) – HHK

Hội chứng chân không yên (Restless Legs Syndrome) PGS.TS. Hà Hoàng Kiệm 1. Đại cương 1.1. Khái niệm Hội chứng chân không yên (Restless Legs Syndrome – RLS) còn được gọi là bệnh Willis-Ekbom (Willis-Ekbom Disease – WED) hoặc hội chứng Wittmaack-Ekbom(Wittmaack-Ekbom Syndrome) là hội chứng bệnh thần kinh, biểu hiện là cảm giác khó […]