Tag Archives: sang kien

Xin đừng ép… ai cũng phải có sáng kiến!!! – SKDSNews

SKĐS – Nghị định 56/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2015 về đánh giá, xếp loại khen thưởng – đặc biệt trong hai lĩnh vực giáo dục, y tế: yêu cầu phải có nghiên cứu khoa học, có đề án, đề tài hoặc sáng kiến cải tiến thì mới đạt mức hoàn thành […]