Viện điện tử

Tag Archives: sử dụng thuốc

Khác biệt giới tính trong việc sử dụng thuốc

(ĐTĐ) – Cơ thể nam giới và nữ giới có những khác biệt về tâm – sinh lý. Một vấn đề được đặt ra: sự khác biệt về tâm – sinh lý của hai giới có dẫn đến những khác biệt của thuốc liên quan đến giới tính hay không?   Trước khi đưa ra […]

Đồng minh hay kẻ thù trong đơn thuốc?

  (ĐTĐ) – Có lẽ không ít người biết rằng, khi bác sĩ khám ghi đơn thuốc cho người bệnh, ông ta đã phải đắn đo cân nhắc rất nhiều nếu phải ghi hai loại thuốc trở lên. Bởi vì ông phải chắc chắn rằng 2 hoặc 3, 4 thuốc ấy phải hỗ trợ cho nhau […]

DMCA.com Protection Status