Viện điện tử

Tag Archives: thận dê

Thận dê – Thuốc quý cho quý ông

(ĐTĐ) – Cái quý nhất của con dê đối với cánh đàn ông là thận dê. Trong y học cổ truyền, thận dê được gọi là dương thận, bao gồm hai phần: dương nội thận, hay còn gọi là dương yêu tử, tức là quả thận thực sự và dương ngoại thận, hay còn gọi […]

DMCA.com Protection Status