fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Thận nhân tạo

Hệ thống xử lý nước cho lọc máu – BSNT

Nước cấp cho hệ thống xử lý nước của lọc máu chu kỳ thường là nước máy (nước thủy cục). Nước máy được khai thác từ các nguồn nước bề mặt (nước ao hồ sông suối, thường nhiễm bẩn do vi sinh vật và hóa chất hữu cơ) hay nước ngầm (nước giếng khoan…, thường […]

DMCA.com Protection Status